BLI MEDLEM


För att bli medlem i Stigsjö IK betalar du in medlemsavgift till:

Plusgiro 514132-0

alternativt via

Swish 1231452242

Aktuella medlemsavgifter för 2023 är:

  • Aktiv medlem 200 kronor (alla åldrar)
  • Stödmedlem 100 kronor.
  • Terminsavgift för vuxenidrott 200 kronor/termin/aktivitet
  • Aktiviteter för barn såsom Bollskoj, Barndans och Barngympa har ingen terminsavgift. Endast att man är medlem.

Vid inbetalning anges alltid namn och personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) på samtliga personer som inbetalningen avser.

Skriv också vad inbetalningen avser, tex medlemsskap, termins eller träningsavgift och för vilket år betalningen avser.
Exempel: Stig Stigsson 110202-0018, medlem, 2023