KLUBBINFO


Stigsjö IK Bildad 1922

Föreningsnummer: 9554

Postadress: Coop Brunne, Brunne 403
871 92  Härnösand

Fakturaadress: som ovan

Kansliadress: Smöråker 423, 871 92 Härnösand

Telefon:

E-post: info@stigsjoik.se

PlusGiro: 514132-0

Swish: 1231452242

Organisationsnummer: 888000-4083

DOKUMENT